Kiedy zniknie gotówka w Polsce?

Z opublikowanego w ostatnich dniach raportu Netbank przygotowanego przez Związek Banków Polskich wynika, że na koniec ubiegłego kwartału banki miały zawartych z klientami indywidualnymi 35,7 mln umów na obsługę rachunków przez internet. W stosunku do I kw. 2017 r. to wzrost o 6,5 proc. Natomiast małe i średnie firmy miały prawie 2,4 mln umów na… Read More »

Jak mieszkamy w Polsce?

Nie jest tajemnicą, że warunki mieszkaniowe w Polsce należą do najgorszych w Europie. Ostatnio Eurostat opublikował analizę, w której warunki mieszkaniowe w krajach Unii porównywano posługując się wystandaryzowanymi kryteriami. Eurostat przyjmuje, że o złej sytuacji mieszkaniowej jest mowa wtedy, gdy w gospodarstwie domowym nie są spełnione warunki uznawane za minimalny standard, to jest: – jeden… Read More »

Na co można wydać pieniądze z kredytu hipotecznego?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista: na dom lub mieszkanie. Jest to jednak daleko idące uproszczenie. Kredyt hipoteczny może służyć również sfinansowaniu: 1) Zakupu działki budowlanej a także refinansowania takiego zakupu zrealizowanego ze środków własnych; 2) Budowy oraz dokończenia domu jednorodzinnego budowanego zarówno z udziałem tzw. generalnego wykonawcy jak i tzw. metodą gospodarczą, tu… Read More »

Udział własny a koszt kredytu hipotecznego

Udział własny czyli środki, które zgromadził przyszły kredytobiorca na sfinansowanie swojej inwestycji mieszkaniowej są bardzo istotne z punktu widzenia banku. Wskazują bowiem na trzy bardzo ważne zjawiska: Po pierwsze na to, że wnioskodawca kredytu ma zdolność do akumulowania środków z bieżących dochodów albo z innych źródeł; Po drugie oznacza, że jest on na tyle zdeterminowany,… Read More »

Pośrednik czy bank?

Gdy klient zaczyna myśleć o finansowaniu zakupu nieruchomości z kredytu hipotecznego prędzej czy później stanie wobec dylematu: ubiegać się o kredyt bezpośrednio w banku czy udać się do pośrednika kredytowego? Poniżej kilka przesłanek, które należy rozważyć podczas dokonywania wyboru między aplikowaniem bezpośrednio w banku a skorzystaniem z pomocy pośrednika. 1. Znajomość procesu kredytowego: Jeżeli klient… Read More »

Boom hipoteczny w pełnym rozkwicie

Jak donosi portal Bankier pierwszy kwartał 2018 r. rozpoczął się rewelacyjnie dla sprzedaży kredytów hipotecznych: „Najlepsze wyniki kwartalne sprzedaży kredytów hipotecznych od 2011 r. – tak podsumowuje pierwsze trzy miesiące tego roku najnowszy raport AMRON-SARFiN. Do kredytobiorców trafiło niemal 13 mld zł, co oznacza wzrost skali finansowania o 18 proc. kwartał do kwartału i o… Read More »

Czy rynek kredytów hipotecznych w Polsce jest rynkiem oligopolistycznym?

Na wstępie przypomnijmy: rynek można nazwać oligopolistycznym, gdy tworzy go lub dominuje na nim kilku producentów , wytwarzających produkt jednorodny (cukier, chemikalia) lub zróżnicowany (samochody, papierosy). To również sytuacja kiedy w dystrybucji produktu (również finansowego dominuje kilka podmiotów. Gdyby przeanalizować sytuację na rynku kredytu hipotecznego, można by dojść do wniosku, że jest on zbliżony do… Read More »

2017 – rekordowy rok hipotek

Jak wynika z danych AMRON-SARFiN, w 2017 r. wartość nowych kredytów hipotecznych była o prawie 13 proc. wyższa niż rok wcześniej, a liczba umów wzrosła o 6,85 proc. Jest to czwarty kolejny rok wzrostu wartości sprzedaży bankowych kredytów hipotecznych. Co spowodowało, że 2017 był tak udany: 1) Wzrost optymizmu gospodarstw domowych – zjawisko silnie skorelowane… Read More »

Raty równe i malejące

Zgodnie z Wikipedią raty równe (raty annuitetowe) – to taki “schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości. Spłata długu w ratach równych charakteryzuje się tym, że na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec, natomiast części odsetkowe na początku są wyższe, a potem niższe”. Raty malejące… Read More »

Stopa stała a stopa zmienna

Jednym z najważniejszych wyborów przed którymi stoi kredytobiorca kredytu hipotecznego jest wybór rodzaju oprocentowania. Wiele banków (w tym PKO BP oraz BZWBK) oferują możliwość korzystania z kredytu o zmiennej oraz stałej stopie oprocentowania. Kredyt oparty o stopę stałą to taki, w którym w określonym czasie (np. w okresie 5 lat) nie zmienia się stopa oprocentowania.… Read More »