2017 – rekordowy rok hipotek

By | 22 marca 2018

Jak wynika z danych AMRON-SARFiN, w 2017 r. wartość nowych kredytów hipotecznych była o prawie 13 proc. wyższa niż rok wcześniej, a liczba umów wzrosła o 6,85 proc.
Jest to czwarty kolejny rok wzrostu wartości sprzedaży bankowych kredytów hipotecznych.
Co spowodowało, że 2017 był tak udany:
1) Wzrost optymizmu gospodarstw domowych – zjawisko silnie skorelowane ze wzrostem dochodów gospodarstw domowych;
2) Historycznie najniższy poziom stóp procentowych, który powoduje, że ciężar odsetek kredytu jest stosunkowo niski a zatem rośnie zdolność kredytowa gospodarstw domowych
3) Działanie dopalacza tj rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, który poprzez system dopłat zachęcał młode rodziny do wystąpienia o kredyt;
4) Wciąż istniejący „głód” mieszkań.

W 2017 r. banki udzieliły łącznie 44,5 mld zł kredytów hipotecznych podpisując 190 tys. umów.
Ponadto wzrosła średnia kwota kredytu hipotecznego, sięgając 244,2 tys. zł, w IV kwartale rosnąc o 5,2 tys. zł (2,2 proc. względem poprzedniego). W dalszym ciągu większość kredytów plasuje się w przedziale 100 PLN-300 tys. PLN-ponad 55% udziału we wszystkich kredytach.
Największą popularnością w dalszym ciągu cieszą się kredyty o kresie kredytowania między 25 a 35 lat.
W ostatnich 5 latach następuje przesunięcie struktury sprzedaży w kierunku transakcji z wyższym udziałem środków własnych klienta. W 2013 r. kredyty tego typu stanowiły mniej niż 4 proc. podpisywanych umów, ale ich udział regularnie rósł w kolejnych latach. W ostatnim kwartale 2017 r. na kredyt z LTV do 30 proc. zdecydowało się aż 16,1 proc. kredytobiorców.
Z kolei kredyty o gdzie udział środków własnych klienta jest mniejszy niż 20% tracą swój udział w rynku (spadek o 7,17 p.p. na przestrzeni 5 lat).