Boom hipoteczny w pełnym rozkwicie

By | 31 maja 2018

Jak donosi portal Bankier pierwszy kwartał 2018 r. rozpoczął się rewelacyjnie dla sprzedaży kredytów hipotecznych:
„Najlepsze wyniki kwartalne sprzedaży kredytów hipotecznych od 2011 r. – tak podsumowuje pierwsze trzy miesiące tego roku najnowszy raport AMRON-SARFiN. Do kredytobiorców trafiło niemal 13 mld zł, co oznacza wzrost skali finansowania o 18 proc. kwartał do kwartału i o 17 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2017 r.

Wyniki sprzedaży kredytów hipotecznych dla całego rynku zebrane w najnowszej analizie AMRON-SARFiN potwierdzają trendy, które było widać w kwartalnych raportach banków – kredytowy boom jest w pełnym rozkwicie. W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. kredytodawcy udzielili 55,1 tys. nowych kredytów, o 23,2 proc. więcej niż w IV kwartale 2017 r. Wartość nowych umów sięgnęła 12,9 mld zł i była o 18,1 proc. wyższa niż w poprzednim kwartale.

„Wyniki pierwszego kwartału 2018 roku potwierdzają naszą prognozę o możliwym przekroczeniu w roku 2018 pułapu 200 tys. kredytów hipotecznych o wartości łącznej sięgającej nawet 50 mld złotych” – podsumowują rozwój sytuacji na rynku analitycy AMRON, wskazując jednocześnie, że efekty sprzedaży w I kw. 2018 r. były najlepsze od 2011 r.”

Przeciętna wartość nowego kredytu hipotecznego wyniosła 234,1 tys. zł i była niższa o 10 tys. zł niż w końcówce 2017 r. Po wykluczeniu kredytów denominowanych w walutach obcych, przypomnijmy, że udzielanych obecnie wyłącznie kredytobiorcom osiągającym dochody w odpowiedniej walucie, średnia wartość zobowiązania wynosiła 233,6 tys. zł i była o 4 proc. niższa niż w IV kwartale 2017 r.”