Category Archives: cross-sell

Sprzedaż łączona, sprzedaż wiązana…

Innymi ważnymi pojęciami wprowadzanymi w części definicyjnej ustawy o KH są sprzedaż łączona oraz wiązana: sprzedaż łączona – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny jest dla konsumenta dostępna również bez tych produktów lub usług, w tym na innych warunkach… Read More »