Category Archives: mieszkanie

Jak mieszkamy w Polsce?

Nie jest tajemnicą, że warunki mieszkaniowe w Polsce należą do najgorszych w Europie. Ostatnio Eurostat opublikował analizę, w której warunki mieszkaniowe w krajach Unii porównywano posługując się wystandaryzowanymi kryteriami. Eurostat przyjmuje, że o złej sytuacji mieszkaniowej jest mowa wtedy, gdy w gospodarstwie domowym nie są spełnione warunki uznawane za minimalny standard, to jest: – jeden… Read More »