Category Archives: RRSO

Czym jest RRSO?

Ustawa o KH definiuje rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (RRSO) jako całkowity koszt kredytu hipotecznego ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu hipotecznego w stosunku rocznym. RRSO miał być w intencji ustawodawcy narzędziem pozwalającym kompleksowo porównywać oferty banków sprowadzając do wspólnego mianownika różne pozycje kosztów związane z kredytem i naliczając je w okresie… Read More »