Category Archives: zdolność kredytowa

Raty równe i malejące

Zgodnie z Wikipedią raty równe (raty annuitetowe) – to taki “schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości. Spłata długu w ratach równych charakteryzuje się tym, że na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec, natomiast części odsetkowe na początku są wyższe, a potem niższe”. Raty malejące… Read More »

Stopa stała a stopa zmienna

Jednym z najważniejszych wyborów przed którymi stoi kredytobiorca kredytu hipotecznego jest wybór rodzaju oprocentowania. Wiele banków (w tym PKO BP oraz BZWBK) oferują możliwość korzystania z kredytu o zmiennej oraz stałej stopie oprocentowania. Kredyt oparty o stopę stałą to taki, w którym w określonym czasie (np. w okresie 5 lat) nie zmienia się stopa oprocentowania.… Read More »