Czym jest RRSO?

By | 22 marca 2018

Ustawa o KH definiuje rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (RRSO) jako całkowity koszt kredytu hipotecznego ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu hipotecznego w stosunku rocznym.

RRSO miał być w intencji ustawodawcy narzędziem pozwalającym kompleksowo porównywać oferty banków sprowadzając do wspólnego mianownika różne pozycje kosztów związane z kredytem i naliczając je w okresie 1 roku . Oprocentowanie rzeczywiste uwzględnia nie tylko oprocentowanie kredytu, ale także dodatkowe koszty np. prowizję, koszt ubezpieczeń związanych z kredytem itp. Jednak na wysokość RRSO wpływają nie tylko koszty, ale również wartość pieniądza w czasie.

Formuła RRSO została wprowadzona przez ustawę o kredycie konsumenckim, która zobowiązuje banki do liczenia tego wskaźnika w ujednolicony sposób. Ustawodawca zdawał sobie sprawę, że wzór matematyczny używany do wyliczenia tego wskaźnika jest na tyle skomplikowany, że trudno oczekiwać, żeby był on liczony samodzielnie przez klienta, dlatego usankcjonował poprawność liczenia tego wskaźnika przez banki przez sankcję kredytu darmowego, która uruchamiana w sytuacji gdy bank próbowałby wprowadzić w błąd klienta przez manipulowanie RRSO.

Wikipedia podaje następujące uzasadnienie dla RRSO – wskaźnik ten “pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, który sprowadza oferty różnych banków, SKOK-ów i niebankowych instytucji pożyczkowych do wspólnego mianownika. Pożyczający nie musi się zastanawiać, czy dla rzeczywistego kosztu kredytu ważniejsza jest wysokość oprocentowania, opłat, czy prowizji, ani jak bardzo na cenę wpływa harmonogram spłaty. Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest wyższa, tym oferta droższa. Banki, SKOK-i, niebankowe instytucje pożyczkowe i sklepy ze sprzedażą ratalną liczą i przekazują swoim klientom wskaźnik RRSO dla niemal każdego kredytu, bo nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim.”