Jak mieszkamy w Polsce?

By | 1 lipca 2018

Nie jest tajemnicą, że warunki mieszkaniowe w Polsce należą do najgorszych w Europie.
Ostatnio Eurostat opublikował analizę, w której warunki mieszkaniowe w krajach Unii porównywano
posługując się wystandaryzowanymi kryteriami. Eurostat przyjmuje, że o złej sytuacji mieszkaniowej jest
mowa wtedy, gdy w gospodarstwie domowym nie są spełnione warunki uznawane za minimalny standard, to jest:
– jeden pokój na gospodarstwo domowe,
– jeden pokój dla pary,
– jeden pokój dla każdej osoby powyżej 18. roku życia,
– jeden pokój na dwie osoby tej samej płci w wieku 12-17 lat,
– jeden pokój na każdą osobę w wieku 12-17 lat, której nie dotyczą wcześniejsze kategorie,
–  jeden pokój na dwójkę dzieci w wieku do 12 r. ż.
Według danych Eurostatu, w Polsce ze spełnieniem tych warunków ma problem 40,7 proc. populacji. Plasuje
nas to w pierwszej piątce unijnych krajów, za Rumunią (48,4 proc.), Łotwą (43,2 proc.), Bułgarią (42,5 proc.) i
Chorwacją (41,1 proc.). To noty daleko wyższe od wspólnotowej średniej na poziomie 16,6 proc.
Oznacza to poniekąd również, że polski rynek nieruchomości i kredytu mieszkaniowego będzie się w
najbliższym czasie dynamicznie rozwijał mimo niezbyt korzystnych trendów demograficznych, bo wiele
gospodarstw domowych będzie chciało poprawić swoją sytuację mieszkaniową.