Sprzedaż łączona, sprzedaż wiązana…

Innymi ważnymi pojęciami wprowadzanymi w części definicyjnej ustawy o KH są sprzedaż łączona oraz wiązana: sprzedaż łączona – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny jest dla konsumenta dostępna również bez tych produktów lub usług, w tym na innych warunkach… Read More »

Czym jest RRSO?

Ustawa o KH definiuje rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (RRSO) jako całkowity koszt kredytu hipotecznego ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu hipotecznego w stosunku rocznym. RRSO miał być w intencji ustawodawcy narzędziem pozwalającym kompleksowo porównywać oferty banków sprowadzając do wspólnego mianownika różne pozycje kosztów związane z kredytem i naliczając je w okresie… Read More »

Krajobraz po wejściu w życie Ustawy o Kredycie Hipotecznym

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wprowadza szereg definicji istotnych z punktu widzenia jej interpretacji, które warto poznać: Jedną z takich definicji ustawowych jest np. definicja całkowitej kwoty kredytu hipotecznego – Ustawa określa ją jako maksymalną kwotę wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych… Read More »

Czy na rynku kredytów hipotecznych następuje zmiana?

Głoszenie o zmianie to ulubione zajęcie ekspertów z firm konsultingowych oraz zawodowych futurystów, ale chęć posiadania domu na własność należy nadal do podstawowych założeń rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Cykl ten w tradycyjnym ujęciu wyglądał następująco: po osiągnięciu dorosłości dzieci wyprowadzają się od rodziców, przez jakiś czas jeżeli to konieczne mieszkają w lokalu wynajmowanym a… Read More »

Kredyty hipoteczne w ofensywie.

Tradycyjna mądrość ekspertów zajmujących się branżą mówi, że pierwszy kwartał roku nie jest najlepszym okresem dla sprzedaży kredytów hipotecznych. Wiadomo klimat- w temperaturze -10 stopni nawet Chuck Norris chałupy nie wybuduje. Rok 2017 rozpoczął się wbrew tej zasadzie. Ilość sprzedanych przez banki kredytów hipotecznych wzrosła o prawie 20% a w ujęciu wartościowym o 12%. Warto… Read More »