Raty równe i malejące

By | 22 marca 2018

Zgodnie z Wikipedią raty równe (raty annuitetowe) – to taki “schemat spłaty długu, w którym wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe mają równe wysokości.
Spłata długu w ratach równych charakteryzuje się tym, że na początku okresu spłacania kredytu kwoty spłacanego kapitału są niższe niż pod koniec, natomiast części odsetkowe na początku są wyższe, a potem niższe”.

Raty malejące (Wikipedia) – „”chemat spłaty długu, w którym kolejne raty kapitałowo-odsetkowe są coraz niższe.
W praktyce najpopularniejszym schematem rat malejących jest schemat spłat w równych ratach kapitałowych. W schemacie tym kapitał kredytu jest spłacany w regularnych odstępach czasowych w równych częściach w okresie do daty zapadalności kredytu. Bazą dla naliczania odsetek jest kwota kapitału pozostającego do spłaty, która z czasem maleje, dlatego kwota odsetek w każdej racie jest coraz niższa. Kolejne raty kredytu, będące sumą części kapitałowej i odsetkowej, są coraz niższe, gdyż część kapitałowa pozostaje stała, natomiast część odsetkowa maleje. Ostatnia rata kredytu składa się prawie wyłącznie z części kapitałowej.”

Jakie ten podział ma praktyczne znaczenie-otóż jeżeli chcemy jak najszybciej zmniejszać ciężar długu wybierajmy raty malejące. Wówczas ze względu na to, że od początku spłacamy proporcjonalnie dużą część kapitału jego wartość do spłaty stosunkowo szybko spada i w efekcie raty w końcowym etapie spłaty kredytu są często dużo niższe niż w początkowej fazie.
Z kolei raty równe są korzystniejsze gdy zależy nam na niższym koszcie kredytu w początkowym okresie (często jest to czas zwiększonych inwestycji w dom czy mieszkanie). Gdy do tego jeszcze spodziewamy się progresji dochodów w przyszłości tym bardziej opłaca się zdecydować na ten schemat spłaty.