Czy rynek kredytów hipotecznych w Polsce jest rynkiem oligopolistycznym?

By | 22 marca 2018

Na wstępie przypomnijmy: rynek można nazwać oligopolistycznym, gdy tworzy go lub dominuje na nim kilku producentów , wytwarzających produkt jednorodny (cukier, chemikalia) lub zróżnicowany (samochody, papierosy).

To również sytuacja kiedy w dystrybucji produktu (również finansowego dominuje kilka podmiotów.

Gdyby przeanalizować sytuację na rynku kredytu hipotecznego, można by dojść do wniosku, że jest on zbliżony do oligopolu.

Cztery najlepiej sprzedające kredyty hipoteczne banki (PKO BP, PEKAO SA, Ing oraz BZWBK mają zgodnie z funkcjonującą przy Związku Banków Polskich bazą danych SARFIN AMRON ponad 80% udział w rynku. Gdyby dodać dwa kolejne tj. Millenium i mBank to wówczas udział 6 banków wzrósłby do około 90%.

Można mieć pewne zastrzeżenie do tych statystyk ponieważ nie wszystkie banki regularnie przekazują swoje dane do bazy SARFIN AMRON – tym niemniej korekta dotyczyłaby najwyżej kilku punktów procentowych i nie zmieniała ogólnych wniosków.

Jakie są konsekwencje tego stanu rzeczy:

Po pierwsze decydującego wpływu na rynkowy poziom cen jaki mają giganci – wystarczy obserwacja zachowania PKO BP i PEKAO SA aby wiedzieć jakie będą trendy w zakresie poziomu marży i prowizji na rynku.

Po drugie zachęta do wyjścia poza główny nurt ofert – bo są również banki, które nie są tak skuteczne dystrybucyjnie jak czołówka, a mają ciekawą lecz niszową ofertę.