Czy na rynku kredytów hipotecznych następuje zmiana?

By | 8 lutego 2018

Głoszenie o zmianie to ulubione zajęcie ekspertów z firm konsultingowych oraz zawodowych futurystów, ale chęć posiadania domu na własność należy nadal do podstawowych założeń rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce.

Cykl ten w tradycyjnym ujęciu wyglądał następująco: po osiągnięciu dorosłości dzieci wyprowadzają się od rodziców, przez jakiś czas jeżeli to konieczne mieszkają w lokalu wynajmowanym a następnie po zgromadzeniu funduszy (pożyczonych lub własnych) kupują mieszkanie lub dom.

Po czym w następnej generacji ten cykl się powtarza. W ostatnim czasie pojawiło się wiele opinii podważających tę obserwację a nawet głoszących zmianę tego paradygmatu. Opierają się one na założeniu, że dla ludzi młodych (pokolenia urodzone w późnych latach 80-tych i 90 tych) mobilność jest ważniejsza niż poczucie stabilności, którą daje własność domu czy mieszkania.
W społeczeństwie, w którym ludzie coraz częściej muszą wędrować za pracą nie ma sensu zapuszczać korzeni poprzez inwestycje we własny kąt. Po prostu przebywa się tam gdzie jest praca stąd wzrost zainteresowania najmem jako rozwiązaniem docelowym a nie okresowym.

Nie podzielamy tego poglądu. Własność nieruchomości ma siłę przyciągania z co najmniej 3 przyczyn:

1. po pierwsze jest to stosunkowo bezpieczna forma tezauryzacji i efektywna czyli inwestowania w majątek osobisty

2. po drugie przy obecnym poziomie kosztów najmu i relatywnie niskim cenom kredytu powodującym, że w wielu przypadkach rata kredytu jest niewiele wyższa od czynszu najmu

3. wreszcie z uwagi na fakt, że ze względów historycznych w Polsce wskaźnik udziału własności we wszystkich tytułach prawnych do nieruchomości wynoszący 74% jest wyższy niż wielu państwach Europy Zachodniej w tym np. Niemiec i Danii gdzie wynosi on nieco ponad 60% wytwarza się pewnego rodzaju presja na to, aby wybierać raczej własność zwłaszcza, że ochrona lokatora jest w Polsce mniej rozwinięta niż w wyżej wskazanych krajach.

Zatem nie wydaje się, aby proroctwa o szybkim zmierzchu rynku kredytów hipotecznych i rynku nieruchomości na sprzedaż miały szanse powodzenia.