Sprzedaż łączona, sprzedaż wiązana…

By | 22 marca 2018

Innymi ważnymi pojęciami wprowadzanymi w części definicyjnej ustawy o KH są sprzedaż łączona oraz wiązana:

sprzedaż łączona – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny jest dla konsumenta dostępna również bez tych produktów lub usług, w tym na innych warunkach niż łącznie z tymi produktami lub usługami;

sprzedaż wiązana – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny w pakiecie z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny nie jest dla konsumenta dostępna bez takich produktów lub usług;

Ustawa wprost zabrania prowadzenia przez kredytodawców (głównie banki) sprzedaży wiązanej. Traktuje bowiem sytuację, w której silniejsza strona umowy korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji wymusza sprzedaż produktu na określonych warunkach bez możliwości dostosowania oferty do potrzeb klienta za przykład nadużycia.

Co innego sprzedaż łączona- kiedy klient ma wybór miedzy ofertą z dodatkowym cross sellem (zazwyczaj atrakcyjniejszą w zakresie produktu podstawowego – tj. kredytu hipotecznego) a ofertą dotyczącą wyłącznie jednego produktu. W tej sytuacji klient otrzymuje podwójny formularz informacyjny jeden pokazujący warunki sprzedaży jednego produktu a drugi wraz z dodatkowymi produktami w celu umożliwienia kompleksowego porównania tych ofert.