Stopa stała a stopa zmienna

By | 22 marca 2018

Jednym z najważniejszych wyborów przed którymi stoi kredytobiorca kredytu hipotecznego jest wybór rodzaju oprocentowania. Wiele banków (w tym PKO BP oraz BZWBK) oferują możliwość korzystania z kredytu o zmiennej oraz stałej stopie oprocentowania.

Kredyt oparty o stopę stałą to taki, w którym w określonym czasie (np. w okresie 5 lat) nie zmienia się stopa oprocentowania. Kredyt o stopie stałej jest więc w okresie umowy niewrażliwy na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym.

W przypadku kredytu o zmiennej stopie procentowej – stopa odsetek od kredytu zmienia się w zależności od zmian stóp procentowych NBP lub zmian rynkowych stóp procentowych.

Zmienna stopa procentowa najczęściej używana jest w przypadku długoterminowych kredytów hipotecznych. W takim przypadku oprocentowanie kredytu oblicza się jako sumę marży banku i stawki referencyjnej (WIBOR, LIBOR, EURIBOR).

Zalety stopy stałej z punktu widzenia klienta:

Przewidywalność raty – w ciągu okresu obowiązywania stopy stałej płaci się zawsze tą samą ratę (w przypadku wybrania rat równych) ;

Dodatkowe korzyści gdy w okresie obowiązywania stopy stałej stopy referencyjne wzrosną

Wady stopy stałej:
Zazwyczaj stawka oprocentowania stałego jest wyższa niż zmiennego, bo bank przerzuca na klienta koszty zabezpieczenia pozycji na rynku.