Udział własny a koszt kredytu hipotecznego

By | 31 maja 2018

Udział własny czyli środki, które zgromadził przyszły kredytobiorca na sfinansowanie swojej inwestycji mieszkaniowej są bardzo istotne z punktu widzenia banku.
Wskazują bowiem na trzy bardzo ważne zjawiska:

Po pierwsze na to, że wnioskodawca kredytu ma zdolność do akumulowania środków z bieżących dochodów albo z innych źródeł;

Po drugie oznacza, że jest on na tyle zdeterminowany, aby nabyć nieruchomość, że decyduje się zainwestować w nią własne środki co zmniejsza ryzyko rezygnacji ze spłaty kredytu;

Po trzecie udział środków wnioskodawcy mityguje ryzyko transakcji również przez to, że gdyby klient przestał obsługiwać kredyt na początku jego spłaty to kredytodawca będzie w stanie zaspokoić się ze sprzedaży zakupionej nieruchomości, bo udział własny powinien zabezpieczyć płatność odsetek.

Im wyższy udział środków własnych klienta tym niższe ryzyko transakcji. Działa to również w drugą stronę – najbardziej ryzykowne są kredyty, gdy klient pożycza z banku równowartość nabywanego mieszkania lub domu. Z tych przesłanek wyszedł KNF i praktycznie wyeliminował takie transakcje z rynku wydając Rekomendacje S i S2.

Z kolei klienci, którzy zgromadzili większy wkład własny są przez banki lepiej traktowane. Większość banków (w tym np. BZWBK, Ing) oferują takim klientom niższą marżę lub prowizję. Odzwierciedla to fakt niższego ryzyka transakcji tych klientów.